Prijs koopwoningen loopt verder op

Wat is een verkoop bij inschrijving?

Wat is een verkoop bij inschrijving?

Bij deze verkoopmethode kunnen verschillende geïnteresseerden tegelijk een bod uitbrengen op uw huis. Heeft u een huis waar veel vraag naar is en weinig aanbod? Dan kan dit interessant zijn voor u…

U kunt elk moment hiertoe overgaan. Dit kan dus betekenen dat wanneer tijdens een normale verkoopprocedure blijkt dat de belangstelling voor uw huis zo groot is, dat wij adviseren over te gaan tot een inschrijving. Eventuele lopende onderhandelingen worden dan afgebroken en de geïnteresseerden kunnen via inschrijving een bod uitbrengen.

Verkoop bij inschrijving: hoe werkt het?
Nadat de start van de inschrijving bekend is gemaakt, krijgen de geïnteresseerden de gelegenheid het huis te bezichtigen.
Een bod wordt op het biedingsformulier in een gesloten enveloppe door de bieder naar ons kantoor gebracht. Alle biedingen worden uiterlijk op een vastgesteld tijdstip verwacht, dit wordt het ‘sluitingstijdstip’ genoemd.
Direct na afloop van het sluitingstijdstip worden alle ontvangen biedingen bekeken met de verkoper en maakt de verkoper bekend óf en zo ja, aan wie hij het huis gunt. Dit gebeurt zonder verdere onderhandelingen. Bieders worden hierover meteen ingelicht en makelaar Arjan Harthoorn zal vervolgens de koopovereenkomst opstellen.

Waar moet u bij inschrijving op letten als verkoper
Bij verkoop bij inschrijving spreken we over ‘gunnen’. Dit betekent dat u als verkoper bepaalt welk aanbod u het beste vindt. Wie gunt u de deal? Het beste bod lijkt meestal het hoogste bod. Maar dit is onjuist. Er zijn ook andere factoren, zoals de ontbindende voorwaarden, die bepalen wat voor u het meest gunstig is. Bedenk dus vooraf aan welke voorwaarden het bod minstens moet voldoen en of u verwachtingen ook reëel zijn.
En onthoud zodra de koopovereenkomst door beide partijen is getekend kunt u als verkoper niet meer ingaan op een beter voorstel. De koper daarentegen heeft na tekenen nog drie dagen wettelijke bedenktijd.

Uw bod
Uw bod inclusief de ontbindende voorwaarden brengt u in een gesloten enveloppe voor het vastgestelde sluitingstijdstip naar de verkopende makelaar. Let op dat u een bod altijd uitdrukt in euro’s in een absoluut getal, bijvoorbeeld 150.000 euro of 300.000 euro. Biedingen zoals ‘1000 euro boven het hoogste bod’ zijn niet geldig.
Bedenk vooraf goed, bij voorkeur in overleg met uw makelaar, wat in uw situatie een goed bod is. Indien u bepaalde garanties belangrijk vindt of aanvullende ontbindende voorwaarden wilt opnemen, dat moet u dit meenemen in het bod. Maar let op, stel alleen voorwaarden die voor u van essentieel belang zijn. Te veel ontbindende voorwaarden maken een bod minder aantrekkelijk. De verkoper kan het ook gunnen aan iemand die weliswaar een lagere prijs biedt, maar minder voorwaarden stelt.
Na sluiting van de inschrijving zal de makelaar aan de bieders doorgeven of het wel of niet wordt gegund. Het kan dus voorkomen dat er helemaal niet wordt gegund. De beslissing om niet te ‘gunnen’, hoeft verkoper niet te motiveren.
Ook treedt de verkopende makelaar niet met bieders in nadere onderhandeling.
Wordt uw bod geaccepteerd, dan zal de verkopende makelaar de concept- koopovereenkomst verder uitwerken.

« Terug naar overzicht