Prijs koopwoningen loopt verder op

Starters betalen vanaf januari 2021 geen overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor starters gaat (tijdelijk) naar 0%. Een starter op de woningmarkt jonger dan 35 jaar, die een woning koopt als hoofdverblijf, wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Voor doorstromers (ouder dan 35 jaar) die een (hoofdverblijf) woning kopen, blijft het 2% tarief van toepassing. Voor alle andere situaties geldt het nieuwe basistarief van 8%. In het wetsvoorstel is opgenomen dat deze vrijstelling per 1 januari 2026 weer vervalt.

Doorstromers jonger dan 35 jaar

Opvallend aan deze vrijstelling is dat een doorstromer jonger dan 35 jaar er ook gebruik van kan maken. Een beroep op de vrijstelling is namelijk ook mogelijk als iemand jonger dan 35 jaar een andere (hoofdverblijf) woning koopt en nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. 

Voorbeeld

Julia (29 jaar) ondertekent op 1 november 2020 de koopovereenkomst voor een nieuwe (hoofdverblijf) woning. Haar eerste eigen woning (verkregen op 1 juni 2018) is op 1 augustus 2020 verkocht en geleverd. Destijds heeft Julia 2% overdrachtsbelasting betaald over de koopsom. De akte van levering van de nieuwe eigen woning passeert op 1 februari 2021. Omdat Julia voldoet aan het leeftijdsvereiste, de nieuwe woning haar hoofdverblijf wordt en nog niet eerder van de vrijstelling gebruik heeft gemaakt is de overdrachtsbelasting voor haar 0%.

Op de datum waarop de akte van levering bij de notaris passeert, is de koper de overdrachtsbelasting verschuldigd. De datum waarop de koopovereenkomst wordt getekend, is dus niet van belang. Ligt de datum waarop de akte van levering passeert voor 1 januari 2021, dan gelden de huidige regels. Na 1 januari gelden de nieuwe regels.  

Voorbeeld

Lars (31 jaar) ondertekent op 1 oktober 2020 de koopovereenkomst voor zijn eerste woning voor eigen bewoning. De koopsom van de woning bedraagt € 350.000. Als de akte van levering in 2020 passeert bij de notaris bedraagt de overdrachtsbelasting voor Lars € 7.000. Passeert de akte van levering na 31 december 2020 dan betaalt Lars geen overdrachtsbelasting. De datum waarop de akte van levering passeert uitstellen naar 2021 kan een flinke besparing voor je klant opleveren.

« Terug naar overzicht