Vergunningen voor nieuwbouw sterk afgenomen. 

Nieuws